Dahliatuin

In 2024 wordt alweer voor de zevende keer een dahliatuin aangelegd bij de Piepermolen in Rekken. De vrijwilligers van de dahliatuin zijn maanden bezig met voorbereidingen voordat de tuin voor het publiek open kan gaan. De dahliatuin zal vanaf 28 juli open zijn voor publiek.

Maar hoe is dahliatuin in Rekken ontstaan?

In 2010 tijdens het 100-jarig bestaan van de Vereniging Rekkens Volksfeest was er voor het eerst een dahliatuin bij de Piepermolen in Rekken. Een groep vrijwilligers heeft toen vanwege het 100-jarig jubileum van Vereniging Rekkens Volksfeest een dahliatuin aangelegd met daarin 100 soorten dahlia’s. Unieke soorten die niet verwerkt worden op de (Rekkense) corsowagens. De belangstelling voor de dahliatuin was overweldigend. Een aantal vrijwilligers heeft daarom de koppen weer bij elkaar gestoken om enkele jaren later wederom een dahliatuin te kunnen realiseren. Zo werd er in 2014 voor de tweede keer een dahliatuin aangelegd bij de Piepermolen. Deze dahliatuin was met zijn 160 soorten nog groter dan de die in 2010. Ook nu weer was de dahliatuin aangekleed met diverse accessoires. De belangstelling bij de opening was groot en ook in weken, maanden daarna zijn er vele mensen geweest die een bezoek hebben gebracht aan de dahliatuin. De reacties waren ook nu weer zeer positief, dat zorgde ervoor dat de vrijwilligers toen al besloten dat de dahliatuin ook in de jaren daarna een vervolg zou gaan krijgen. En nu is dat moment aangebroken. De vrijwilligers zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor de dahliatuin 2022. Dit jaar zullen er weer vele soorten dahlia’s te bewonderen zijn.

De vrijwilligers zijn ruim een half jaar druk bezig met de aanleg maar vooral met het onderhouden van de dahliatuin, zij houden zich bezig met o.a. het poten van de dahlia’s, het schoffelen, het plukken van de (slechte) bloemen en aan het einde van het seizoen, het uithalen van de knollen. Dit alles is zeer arbeidsintensief, de vrijwilligers zijn hier zeker één middag in de week mee bezig. Mocht u dit initiatief een warm hart toe dragen en als vrijwilliger mee willen helpen of als bedrijf een financiële bijdrage willen doen, ter dekking van de kosten die worden gemaakt, dan kunt u zich melden via het contactformulier, of rechtstreeks mailen naar de dahliatuin.

Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen in onze dahliatuin!!

Enkele foto’s van 2020:

Vrijwilligers Dahliatuin 2014
Vrijwilligers Dahliatuin 2014

Vrijwilligers dahliatuin 2014, van links naar rechts:
Boven: Arjan Severt, Jan Nienhaus
Beneden: Ab Boevink, Harry Nijhof, Bets Antvelink, Henk te Velthuis, Henk Bos, Bennie Peek, Joop Leusink