Huisregels

Voor u en onze veiligheid in en bij de feesttent / het feestterrein

Algemene regels:

 • Alle aanwijzingen van de medewerkers van Vereniging Rekkens Volksfeest, die verband houden met deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij het bestuur melden.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 • Afval hoort thuis in de afvalcontainers.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of (in)materiële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • In de tent geldt een algemeen rookverbod.
 • Alleen aan jeugd tussen 18 en 25 jaar voorzien van ons polsbandje wordt alcoholische drank verstrekt. Bandjes zijn aan de bar in de tent en bij de muntenverkoop gratis verkrijgbaar. Legitimatie verplicht!
 • Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 • De gemeente tolereert geen alcoholgebruik buiten ons feestterrein.

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • U schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie.

Het is niet toegestaan:

 • Onder de 18 jaar alcohol te kopen of te gebruiken.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van het feestterrein.

De toegang kan geweigerd worden als u:

 • Aangeschoten of dronken bent.
 • De toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven).

Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs – wapens) in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een klacht in.

Bij niet naleving van onze huisregels:

 • Wordt u van het feestterrein verwijderd en zal u (eventueel) de toegang ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.