Huurnerhoek

De groep bestaat uit ongeveer 70 leden en is hiermee één van de grootste wagengroepen van Rekken.

Vanaf de beginjaren hebben mensen uit de Huurnerhoek met de optocht meegedaan. Iedereen kan in het voorjaar z’n ideeën inbrengen.

Was het in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zo dat men voornamelijk voor de gezelligheid ging, nu heeft het functionele aspect toch een grotere plek ingenomen, want veel wagenbouwers hebben naast het maken van een mooie corsowagen meestal nog andere bezigheden en een druk sociaal leven.

De Huurnerhoek is niet vies van een experiment op z’n tijd. Zo had men in 2007 een corsowagen om een auto heen gebouwd, waarachter Flipje van Tiel voortgetrokken werd.

Deze fraaie creatie bleef niet onopgemerkt en er werd dan ook een eerste prijs mee behaald. In juni is er altijd een gezellige voorjaarsbijeenkomst.

Op de zondag vóór het feest wordt de wagen voor het laatst gekeurd en in oktober is er een wagenfeest.

Zo is de Huurnerhoek een groep die volop in beweging is en waarvan het enthousiasme nog altijd af spat.