Kappenweaver

Bij boerderij de Kappenweaver heeft men vanaf het begin actief aan de optocht meegedaan.

Gerard Abbink die in het begin van de twintigste eeuw op boerderij de Kappenweaver(hoek Leemweg / den Borgweg) woonde, was een enthousiast wagenbouwer.

Hij wist een aantal buurtfamilies te enthousiasmeren om ook mee te doen. Door de jaren heen is er rondom deze boerderij een wagengroep ontstaan.

In de loop der jaren heeft onze wagengroep het voorrecht gehad om meerdere keren in de top mee te mogen doen. Wel is er in de loop der tijd veel veranderd.

Vele jaren werd er een wagen gebouwd op de deel bij de familie Rhebergen. Na verloop van tijd werd het bloemenplakken verplaatst naar de kapschuur bij de familie Hoenink. Sinds 2008 wordt de volledige wagen van begin tot eind gebouwd in de schuur bij de familie Hoenink. Momenteel bestaat de groep uit circa 60 personen die niet alleen uit de buurt komen maar ook bestaat uit vrienden en kennissen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website.