Koordeshoek

De Koordeshoek ligt aan de Rekkenseweg, ingeklemd tussen de Lannevershoek en de Diekerhoek en is qua oppervlakte één der kleinste buurten in Rekken.

De Koordeshoek is ook één van de oudste buurten van het dorp en doet waarschijnlijk al vanaf het begin mee met de optocht.

Saamhorigheid komt op de eerste plaats bij de Koordeshoek. Pas daarna volgt het streven een prijswinnende wagen te bouwen.

Het onderlinge plezier tijdens het bouwen was en is erg belangrijk. Hetzelfde geldt voor de wagenfeesten, die door het jaar heen worden gehouden.

Het bedenken en bouwen van de wagen is een gezamenlijk proces. Met elkaar bedenkt men een onderwerp, dat aan de hand van een ruwe schets verder wordt uitgewerkt.