Lannevershoek

De Lannevershoek ligt aan weerskanten van de Rekkenseweg vanaf de Koordeshoek tot aan de Meeldijk.

De buurt is genoemd naar de boerderij De Lannever aan de Hakertweg. In 1953 deed de Lannevershoek voor het eerst officieel mee aan de optocht.

Was het vroeger zo dat men met de hele groep een onderwerp bedacht, sinds een jaar of vijfentwintig is het zo dat er een ideeëncommissie is, die een idee aan de groep voorlegt.

Meestal wordt dit idee door de anderen overgenomen. Het buurtgevoel en de gezelligheid staan voorop bij het bouwen van een wagen.

Dit geldt eveneens voor het Rekkens feest. Daarom zijn ze er ook voor dat het feest op doordeweekse dagen wordt gevierd.

Dat versterkt de onderlinge band, zowel in de groep als in het dorp.