Meerbekkerhoek

Deze wagenbuurt ontleent zijn naam aan boerderij “de Meerbekke”, die eens stond op de splitsing van de Rekkensebinnenweg en de Havelandweg. De boerderij is in mei 1961 afgebrand. Alleen een waterput herinnert nog aan deze plek.

Kort na de oorlog, in 1946 heeft men met een aantal buren de eerste wagen gebouwd. Plezier, creativiteit en samenwerking daar is het bij de Meerbekkerhoekers altijd om te doen, en daar gaat het nu na al die jaren nog steeds om. Het gaat de wagenbouwers er vooral om een mooie wagen maken.

De wagengroep van de Meerbekkerhoek bestaat uit ongeveer 50 leden.

Ideeën voor de wagen kunnen bij het bestuur worden ingediend. Tijdens de voorjaarsvergadering op de 2e zondag van maart wordt er met de aanwezigen over gesproken en een besluit genomen. Dit idee wordt dan verder uitgewerkt door de ontwerpcommissie. Nadat het onderwerp bepaald is, wordt er niet meer dan een schets gemaakt en hiermee gaat men aan de slag.

Vanaf het jaarlijks wagenfeest wat meestal de laatste zaterdag van Juni wordt gehouden vangt men aan met het bouwen van de wagen. Eerst twee avonden in de week en gedurende te tijd wordt dat uitgebreid met een aantal zaterdagen, waarbij men de laatste weken alle avonden bezig is.