’t Ol’nkotte

De groep bestaat anno 2010 uit ruim 45 leden. De keus van het onderwerp gebeurt altijd in onderling overleg.

Deze keuze wordt gemaakt in de voorjaarsvergadering en meestal zijn ze er in één avond uit.

In deze vergadering worden ook de afspraken gemaakt over de verdere werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Meestal is het zo dat men eerst een onderwerp kiest en daarna een wagen maakt.

Het volksfeest en het corso zijn voor wagengroep ’t Ol’nkotte belangrijk.

Verder kan men zich een feest zonder bloemencorso ook niet voorstellen.

Het corso is een bindmiddel, zowel voor de buurt zelf, als voor het dorp.

Daarom zullen ze er alles aan doen om deze traditie in stand te houden.