Door de jaren heen…

Vereniging Rekkens Volksfeest door de jaren heen

Het Rekkens landschap bestond aan het begin van de vorige eeuw voornamelijk uit landbouwgebied en uitgestrekte heidevelden. De boerderijen lagen een eind uit elkaar. Er stonden drie kerken, een aantal cafés en de Berkel had nog zijn natuurlijke loop. Er waren nauwelijks burgerwoningen, geen voetbalvelden en de Rekkense Inrichtingen bestonden nog niet, ook waren er nog geen verkeersdrempels. Het vervoer ging met paard en wagen. Ondanks dat het leven honderd jaar geleden in onvoorstelbaar langzaam tempo verliep, werd er wel feest gevierd, want feesten zijn onlosmakelijk met het leven verbonden.

Hoewel er in de jaren ervoor al jaarlijks feesten werden gevierd is de Vereniging Rekkens Volksfeest pas op 1 oktober 1910 opgericht. Het was de dominee van die tijd die het idee opperde om een jaarlijkse optocht te houden. Hij was in de veronderstelling dat wanneer men een optocht hield, dit tot een vermindering van het drankgebruik zou leiden. Of dat zo was is nog maar de vraag. Wel sloeg het idee van een optocht aan en ging men eerst als vriendenclub en later per buurt actief aan de slag om met een mooie versierde wagen voor de dag te komen.
In die eerste jaren deden er slechts enkele wagens mee met de jaarlijkse optocht en toen kon ook nog elke versierde wagen meedoen. In die tijd was de Rekkense optocht nog een allegorische optocht. De jaren vijftig, zestig zijn de jaren van groei en vooruitgang. Er worden meer en meer dahlia’s verwerkt en de wagens worden groter en fraaier van kleur. Een trend die zich ook de jaren daarna voortzet. Vanaf 1965 tot heden mogen enkel met dahlia versierde wagens meerijden.

Tegenwoordig maakt Rekken zich nog steeds ieder jaar weer op voor een groot volksfeest, waarbij het bloemencorso het hoogtepunt is. De inwoners en oud-inwoners van Rekken maken het mogelijk dat er twaalf grote wagens,  ca. zestig kleine kinderwagens en meerdere muziekkorpsen door de straten trekken met hun kleurrijke dahliacreaties. De wagens hebben vaak een actueel thema en dat maakt ons corso zo uniek. Ruim één miljoen dahlia’s worden verwerkt in prachtige kleurencombinaties, waarbij de kwaliteit hoog aangeschreven staat. De kwaliteit en actualiteit is doorslaggevend, boven de grote van de wagens.

De optocht gaat door het buitengebied van Rekken. De corsowagens zijn daarbij ruimtelijk goed te bewonderen én dat allemaal zonder entree! Op de donderdagochtend gaat de optocht traditiegetrouw de grens over om ook onze Duitse buren te laten genieten van het fraaie corso. Sinds het 90-jarig jubileum in 2000 gaat de optocht eens in de drie jaar zelfs nog iets verder de grens over. Het Rekkens bloemcorso trekt dan op de vrijdagmiddag ook door de straten van Vreden. Waar vele duizenden mensen ons corso bewonderen. In 2013 gebeurde dit alweer voor de 6e keer.

Naast het bloemencorso is ook het vogelschieten een belangrijk onderdeel van het feest. Wie de vogel eraf schiet mag zich voor een jaar koning of koningin noemen. De schutterskoning mag dan tijdens de optocht in de koningswagen meerijden. Op de zaterdag voor het volksfeest is er ’s avonds het vogelstangen. Onder begeleiding van muziekvereniging Cresendo wordt de schutterskoning met het bestuur in de koningswagen naar het feestterrein gereden. Bij de feestweide aangekomen wordt de vogel op een paal omhoog gehesen. Ook zijn er die dagen nog andere volksspelen. Hieraan wordt door velen enthousiast meegedaan. Velen kunnen zicht het indrukwekkende ringrijden op het paard nog goed herinneren. Dit aloude volksspel werd met hartstocht beoefend. Op een paard reed men in galop door het Tenkinklaantje om een opgehangen ring aan een lange staak te steken. Vanaf de jaren zeventig doet men dit per fiets. Ook het stoelendansen was bij de dames lange tijd populair. In 1979 kom dit volksspel vanwege gebrek aan belangstelling echter te vervallen. Het vogelgooien komt hiervoor in de plaats. Sinds een aantal jaren mag ook de koningin van het vogelgooien mee op de koningswagen tijdens de optocht.

Op 1 oktober 2010 heeft de vereniging haar 100-jarig jubileum gevierd. In dit jubileumjaar zijn er diverse extra activiteiten georganiseerd waaronder ook het vogelschieten voor de aanwezige koningen en koninginnen van de afgelopen 100 jaar, om de titel Keizer. Het volksfeest was in het jubileumjaar ook een dag langer en er was een groep vrijwilligers die een dahliatuin heeft opgezet met daarin 100 dahliasoorten. Ook was er in het najaar een allegorische optocht. Tijdens dit jubileumjaar heeft de vereniging ook de koninklijke erepenning in ontvangst mogen nemen.

In de afgelopen 100 jaar is veel veranderd, maar nog steeds kan er in Rekken geen volksfeest worden gevierd zonder het bloemencorso.  Ook de volkspelen blijven een vast onderdeel van het volksfeest. Maar de tijd staat niet stil en de vernieuwingen gaan door. Wat in 2010 wellicht nog een eenmalige actie leek vanwege het jubileum, is in de jaren daarna wel doorgezet, het volksfeest is met één dag uitgebreid. Het volksfeest wordt nu gehouden op woensdag, donderdag én vrijdag. Ook is in 2014 wederom een dahliatuin aangelegd door de dahliatuincommissie op het veld bij de Piepermolen. Deze tuin is voor iedereen vrij toegankelijk.

Qua presentatie en communicatie staat de tijd ook niet stil. Waar eerder alles nog persoonlijk ging en later per post en telefoon, wordt er nu daarnaast ook veel gecommuniceerd via e-mail en social media. Ook de vereniging gaat met haar tijd mee, sinds 2013 zijn wij te vinden op facebook en in augustus 2014 is onze vernieuwde website gepresenteerd. Hierop is ook het nieuwe logo te vinden.
Herkent u in dit logo de elementen van het Rekkens volksfeest die er in verwerkt zijn? Denk hierbij aan de dahlia (een bloem), de Berkel, en haar oevers.  Aan de Berkel heeft het volksfeest immers al ruim honderd jaar haar feestterrein. En er gaat al meer dan honderd jaar een bloemencorso over heen. Wij hopen deze traditie nog jarenlang voort te kunnen zetten en maken ons dan ook nu weer klaar voor een nieuwe volksfeest mét bloemencorso.

We nodigen iedereen uit om ook dit jaar weer te komen kijken en wensen u alvast veel  kijkplezier toe!